Hirdetések

TEMPLOMI HIRDETÉSEK

2018. december 9.

ADVENT 2. VASÁRNAPJA

SZENT ISTVÁN TEMPLOM

 

1. Vasárnap délután 5 órakor kezdődik a Rózsafűzértársulat összejövetele a templomban.

2. Az adventi időben minden hétköznap reggel csak 6 órakor tartunk szentmisét.

3. Adventi gyertyagyújtás lesz a Polgármesteri Hivatalnál szombaton este 5 órakor. A szervezők hívnak és várnak mindenkit!

4. „Mennyből az angyal” címmel jótékonysági koncertet tart templomunkban a Ghymes együttes a felépítendő közösségi ház javára december 13-án este 6 órakor. Támogató jegyek a Tourinform Irodában, a Móra Ferenc Művelődési Központban és a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban 2500 Ft-ért vásárolhatóak.

5. Adventi hangversenyt tart templomunkban a Batthyány Lajos Általános Iskola december 14-én délután ½ 4-től. Minden érdeklődőt hívnak és várnak

6. A Zenebarátok Kórusa december 16-án, vasárnap 4 órakor tartja adventi hangversenyét templomunkban. Hívnak és várnak mindenkit.

7. Adventi lelkigyakorlatos beszédek lesznek templomunkban december 20-21-22-én, csütörtökön, pénteken és szombaton az esti szentmisében. A beszédeket Wolowicz Ádám atya mondja. Kérjük a kedves híveket, a lelkigyakorlat alatt végezzék el karácsonyi szentgyónásukat.

8. Írjuk a jövő évi szentmiséket. Kérjük, hogy akik szeretnének szentmisét mondatni, jöjjenek be a Plébániára!

9. Várjuk a Plébánián azokat a jegyespárokat, akik templomunkban szeretnének egyházi házasságot kötni 2019-ben.

10. Betlehemkészítő pályázatot hirdetünk. Bárki pályázhat tetszés szerinti anyagból készített betlehemmel. Az elkészített pályaműveket december 22-ig kérjük behozni a Plébániára!

Egyházi hírek

2018. december 11.

Napi evangélium

2018. december 11.

 • 2018. december 11. – Kedd (Mt 18,12-14)
  Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Mit gondoltok? Ha valakinek száz juha van, és egy elcsatangol közülük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyen, és nem megy-e, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek: jobban örül neki, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek. Éppen így mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül.” Mt 18,12-14

  Elmélkedés

  A tegnapi evangéliumi részben Jézus kinyilatkoztatást adott arról, hogy valóban Isten és isteni erejével képes eltörölni, megbocsátani a bűnöket. A mai szöveg témája továbbra is a bűnök megbocsátása, de most Isten indítéka áll a középpontban. Az eltévedt bárányról szóló példabeszéd, amelyben a bárányt kereső pásztor a bűnösöket kereső Istent jelképezi, világosan kinyilvánítja Isten indítékát: ő végtelenül irgalmas és nem akarja, hogy az emberek elvesszenek, a kárhozatra jussanak bűneik miatt. Az irgalmas Isten utánunk siet, keres bennünket, hogy visszavigyen minket az ő szeretetének otthonába. Az Egyház hite, hagyománya és mindenkor érvényes tanítása szerint az irgalomban gazdag Isten a szentgyónásban bocsátja meg bűneinket.

  Minden szentgyónás győzelem. A bűnbánó ember győzelme bűnös önmaga felett. A hazafelé induló tékozló fiú győzelme elvakult, túlzottan magabiztos önmaga felett. A kegyelem győzelme a bűn felett. Az isteni irgalom győzelme a mélybe süllyedő ember felett. Az irgalmasság győzelme az ember vesztét akaró gonosz felett. Az üdvözítő Isten győzelme a sátán felett.

  Vigasztaló számunkra annak tudata, hogy Isten szüntelenül keresi a bűneiben vergődő embert. Reménykeltő számunkra, hogy Isten megadja a bűnbánó embernek a lelki újjászületés lehetőségét. Örömteli számunkra, amikor Isten ránk talál.

  (c) Horváth István Sándor

  Imádság

  Jöjj el isteni dicsőség fénye! Jöjj el isteni erő és bölcsesség, tedd fényessé éjszakánkat, oltalmazz a veszélyben, tedd látóvá vakságunkat, erősítsd bátorságunkat, vezess kezeddel fogva minket, hogy hűségesen, szent akaratod szerint járjunk földi zarándokutunkon, míg végül fölveszel az örök hazába, amelyet te alapítottál, és magad építettél fel.