Hirdetések

TEMPLOMI HIRDETÉSEK

2018. október 14.

ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

SZENT ISTVÁN TEMPLOM

 

1. Most vasárnap a 9 órai szentmise után elsőáldozási megbeszélés lesz a most 3. osztályos gyerek szüleinek.

2. Október hónapban hétköznapokon az esti szentmise után, szombaton és vasárnap az esti szentmise előtt ¼ 6-kor kezdjük a közös Rózsafűzér imádságot.

3. Csütörtökön a Nemzetközi Gyermek Rózsafűzér imádkozás napjához kapcsolódóan az esti szentmisére és a közös Rózsafűzér imádságra várunk minden hittanost.

4. Pénteken az esti szentmise és Rózsafűzér után lesz a filmklub következő vetítése.

5. Egyházmegyei családtalálkozó lesz Kalocsán. Részletes program és a jelentkezési tudnivalók a templomi hirdetőtáblán olvashatóak.

6. Október 20-án, szombaton reggel 7 órakor indul az autóbusz az Egyházközségi zarándoklatra. A részt vevők hozzanak magukkal hozsanna énekeskönyvet! Ellátásról mindeni gondoskodjon. Tervezett visszaérkezés este 8 óra körül.

7. Október 28-án, vasárnap a ½ 11-es szentmisében tartjuk a jubiláló házastársak közös hálaadó szentmiséjét. Várjuk a Plébánián a házassági évfordulójukat ünneplő házastársak jelentkezését.

Egyházi hírek

 • Ferenc pápa: A Szentlélek a keresztények kovásza
  A Szentlélek kovász, aki segít növekedni, hogy elérjük az Úr által ránk hagyott örökséget – fogalmazott október 19-én reggel Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmiséjén.
 • Püspöki szentmisével ünnepelte újratelepítésének jubileumát Berkenye
  Idén ünnepli újratelepítésének 300. évfordulóját a Nógrád megyei Berkenye község. A jubileum alkalmából Beer Miklós váci megyéspüspök mutatott be ünnepi szentmisét október 14-én a helyi Szent Kereszt felmagasztalása-templomban.
 • Lelki gondjainkról – nem csak plébánosoknak és teológusoknak
  A plébánosok és teológusok napja résztvevői különleges előadásokat hallhattak október 18-án Pannonhalmán: Anselm Grün OSB lelki gondjainkról, Tomáš Halík professzor pedig hit és hitetlenség kérdéseiről osztotta meg gondolatait a gimnázium dísztermében.
 • Húszéves az alsószentmártoni Szent Márton Óvoda
  Alapításának huszadik évfordulóját ünnepelte az alsószentmártoni Szent Márton Óvoda. Az október 15-én tartott jubileumi ünnepségen Udvardy György megyéspüspök megáldotta a máriagyűdi kegyszobor másolatát, amit az óvodában helyeztek el.
 • Megáldották a megújult aszófői templomot
  Mihályi Jeromos perjel, a Tihanyi Bencés Apátság elöljárója áldotta meg október 18-án, Szent Lukács evangélista ünnepén a Veszprém megyei Aszófő kívül teljesen megújult templomát.

Napi evangélium

 • 2018. október 19. – Péntek (Lk 12,1-7)
  Egyszer olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy csaknem agyontaposták egymást. Így beszélt akkor tanítványaihoz: „Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól! Nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit szűk körben bizalmasan mondtatok, nyilvánosan elbeszélik, és amit zárt ajtók mögött fülbe súgtatok, szájról szájra adják. Mint barátaimnak, azt mondom nektek: ne tartsatok azoktól, akik megölik a testet, de többre nincs hatalmuk. Megmondom nektek, kitől féljetek. Féljetek attól, akinek – azonfelül, hogy megöl – arra is hatalma van, hogy kárhozatra vessen. Újból mondom: ettől féljetek! Nemde öt veréb sem ér többet, mint két krajcár? Isten mégsem feledkezik meg egyetlenegyről sem. Sőt, számon tartja fejetek minden hajszálát is. Ne féljetek tehát! Sokkal többet értek ti, mint a verebek.” Lk 12,1-7

  Elmélkedés

  A mai evangéliumban Jézus folytatja a farizeusok hamis vallásosságát leleplező beszédét, de ennek címzettjei már nem az érintettek, hanem szavait tanítványaihoz és a néphez intézi. A farizeusok legjellemzőbb ismérve a képmutatás. A kifejezés arra utal, hogy valaki a színházban vagy valamely közösségben szerepet játszik, nem igazi énjét, nem saját arcát mutatja mások felé. A képmutató személynek az a célja, hogy jó hírbe kerüljön, az emberek elismeréssel beszéljenek róla, ismerjék el vallási erényeit. Ehhez elegendőnek tartja egy bizonyos magatartás színlelését és beszédmód alkalmazását. Az emberek ugyanis hajlamosak arra, hogy csupán e külső jelek alapján hozzanak ítéletet másokról. Beszédében Jézus a képmutatást kovásznak nevezi. Miként a kovász, az élesztő átjárja és átalakítja a tésztát, amibe belekeverik, ugyanúgy a farizeusi lelkület természetesen nem jótékony, hanem kártékony hatással átjárja az egész közösséget, amelyben megjelenik.

  A képmutató alakoskodás és színlelt jóhiszeműség azonban nem tarthat örökké, előbb-utóbb fény derül az igazságra. S ehhez még azt is hozzá kell tenni, hogy a képmutatással legfeljebb az embereket lehet megtéveszteni, Istent nem, mert ő jól ismeri szívünk minden szándékát. A megtévesztés soha nem győzhet az igazság felett, s ezt az igazságot majd Isten fogja kimondani rólunk a végső ítéletkor.

  (c) Horváth István Sándor

  Imádság

  Urunk, küldj ma is követeket hozzánk, akik utadat előkészítik, akik igédet hirdetik, miként János, a Keresztelő tette. Küldj ma is követeket hozzánk, akik készek arra, hogy háttérben legyenek, hogy te, Urunk, bennünk növekedjél. Küldj ma is követeket hozzánk, akik érted és nem önmagukért élnek. Adj bocsánatot és új kegyelmet, hogy szolgálhassunk neked, és előkészíthessük számodra az utat az emberek között, hogy megvalósulhasson a te országod.