Hirdetések

TEMPLOMI HIRDETÉS

2019. január 13.

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
SZENT ISTVÁN TEMPLOM

1. Vasárnap délután 5 órakor kezdődik a Rózsafűzértársulat összejövetele.
2. Kalendáriumok, falinaptárok vásárolhatóak a sekrestyében és Plébánián.
3. Ettől az évtől a keresztelési előkészítő a keresztelést megelőző pénteken este 5 órakor kezdődik.
4. Január 14. Egyházközségünk szentségimádási napja, ezért hétfőn délután 3 órától csendes szentségimádás lesz. A közös szentségimádás 4 órakor kezdődik.
5. Várjuk a Plébánián azokat a jegyespárokat, akik templomunkban szeretnének egyházi házasságot kötni. Részükre február hónapban előkészítő jegyes oktatást szervezünk.
6. Előkészítő tanfolyamot szervezünk azoknak a felnőtteknek, akik nincsenek megkeresztelve, nem voltak elsőáldozók, nem bérmálkoztak. Érdeklődni és jelentkezni lehet a Plébánián.

Egyházi hírek

2019. január 24.

 • Ady Endre: Imádság háború után
  100 évvel ezelőtt, 1919. január 27-én halt meg Ady Endre. Egy héten át egy-egy „istenkereső” versét olvasóink elé nyújtva emlékezünk rá. A mai vers, az „Imádság háború után” kiáltás Istenhez, a békeóhajtás verse.
 • „Az a legjobb árvaház, amit soha nem építenek meg” – Böjte Csaba hatvanéves
  „Hatvan év – mi ez az évmilliárdokhoz képest, amióta a mennyei Atya a világról gondoskodik! És a szeretet gyakorlása amúgy sem olyasmi, amiből bárki nyugdíjba mehetne” – vallja a ferences szerzetes, aki január 24-én ünnepli 60. születésnapját. Hivatásáról, életútjáról kérdeztük Csaba testvért.
 • Megjelent az Új Ember 2019. január 27-i száma
  Az Új Ember ez évi negyedik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.
 • Székely János püspök az ökumenéről
  Eredmények és kihívások: mit jelent az ökumené a 21. században? – az Evangélikus.hu portál az ökumenikus imahét alkalmából különböző felekezetű püspököknek tette fel e kérdést. Székely János szombathelyi megyéspüspök válaszát adjuk közre.
 • 500 éves hagyománnyal szakítottak a svájci gárdisták
  Háromdimenziós nyomtatási technológiával készülő új sisakot kapnak a katolikus egyházfőt védő svájci gárdisták. Az új fejvédő műanyagból készül majd, és lényegesen könnyebb lesz az eddigi fémsisakoknál.

Napi evangélium

2019. január 24.

 • 2019. január 24. – Csütörtök (Mk 3,7-12)
  Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti-tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy milyen csodálatos dolgokat visz végbe. Jézus meghagyta tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse. Még a tisztátalan lelkek is, amint meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak: „Te vagy az Isten Fia!” Ő azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne híreszteljék, kicsoda ő. Mk 3,7-12

  Elmélkedés

  Az előző napok evangéliumi szakaszai Jézus galileai működésének kezdetét mutatták be. Ördögűzésekről, csodás gyógyításokról és néhány rövid tanításról olvastunk, amelyek Isten országának beköszöntét jelezték. Időközben egyre inkább felszínre került az ellenfelek, a farizeusok gonosz szándéka, akik veszélyt láttak Jézus újszerű tanításában és törvényértelmezésében.

  E részleteket követően a mai naptól fogva ismét a Jézust jószándékkal keresők kerülnek előtérbe, immár nagyszámú tömeg keresi fel őt. Úgy tűnik, hogy csodáinak híre gyorsan terjedt, amiben nincs semmi meglepő. Az Úr jelenléte főként a szenvedőket, a különféle betegeket vonzza, akik a gyógyulás reményében keresik közelségét, kérik segítségét. Részükről a gyógyulás vágya és reménye ellentéte annak a helytelen szándéknak, ahogyan a farizeusok figyelik Jézus ténykedését. Ezek a részek tehát szépen bemutatják számunkra a különféle emberi reakciókat. Megismerhetjük a jószándékúakat, de nem hallgatnak az ellenfelekről sem. Ez az őszinteség minket is állásfoglalásra késztet: Milyen szándékkal keresem az Urat? Elfogadom-e újszerű tanítását és kész vagyok-e annak megvalósítására? Túl tudok-e lépni a hagyományokon, a megszokottságon? Szeretném-e vallási életemet Jézus útmutatásai szerint megújítani?

  (c) Horváth István Sándor

  Imádság

  Köszönöm, Uram, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten Fia, az Üdvözítő, aki új életet ajándékozol mindannyiunknak. Uram, sokszor nem értem terveidet, céljaidat, eszközeidet vagy az eseményeket, amelyek megtörténnek veled, velem, velünk, körülöttünk. De tudom, hogy a te útjaid nem a mi útjaink. Küldd el a Szentlelket, hogy általa megérthessük, megérezhessük a kereszt titkát, üdvösségre és új életre szülő tervedet, és hogy a Lélek bölcsessége által felismerhessük életünkben tőled kapott keresztünket, amelyet az ő erejével akarunk hordozni. Add, hogy megláthassuk, megpróbáltatásaink növekedésünkre szolgálnak, és így örvendezhessünk a belőlük fakadó gyümölcsöknek.