Hirdetések

TEMPLOMI HIRDETÉSEK

2017. szeptember 17.

ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP

SZENT ISTVÁN TEMPLOM

1. Kedden délután ½ 6-kor bibliaórát tartunk felnőttek részére a Plébánián.
2. Egyházközségünk is bekapcsolódik az „Nyitott templomok éjszakája” országos rendezvényben. Részletes tájékoztató a templomi hirdetőtáblán olvasható. A kiállítás október 15-ig látogatható a templom nyitvatartási idejében.
3. Október 15-én bérmálás lesz Egyházközségünkben. A közös bérmálási felkészítő hétfőn délután 3 órakor és pénteken este ½ 8-kor kezdődik a templomban. Ki-ki arra az időpontra jöjjön amelyik számára alkalmas.
4. Szeptember 23-án, szombaton este 7 órakor szentmisében a két Egyházközség ifjúsági zenekara és énekkara fog énekelni.
5. Szeptember 24-én, vasárnap délután 4 órakor szentmise keretében szolgáltatjuk ki a betegek kenetét. Ezért jövő vasárnap este 7 órakor nem lesz szentmise templomunkban.
6. Október 7-én országos katolikus ifjúsági találkozó lesz Nagymaroson. A találkozóra autóbuszt indítunk. Érdeklődni és jelentkezni lehet az atyáknál.
7. "A Szent Imre Cserkészcsapat városi papírgyűjtést szervez szeptember 27. és október 1. között. Akinek van felajánlható papírhulladéka, kérjük a gyűjtés ideje alatt dobja be a Szent István plébánia mellett elhelyezésre kerülő konténerbe. Most nem tudnak a cserkészek házhoz menni."

 

 

Egyházi hírek

Napi evangélium

 • 2017. szeptember 23. – Szombat (Lk 8,4-15)
  Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a példabeszédet mondta nekik: „Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett; ott eltaposták, és az égi madarak felcsipegették. Némely mag köves helyre esett. Alighogy kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott. A tövisek felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott. Kikelt, és százszoros termést hozott.” E szavak után Jézus felkiáltott: „Akinek füle van, hallja meg!” Akkor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt: „Nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait. A többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek. A példabeszéd értelme ez: a mag Isten igéje. Az útfélre eső mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, de aztán jön az ördög, és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek, és így ne is üdvözüljenek. A köves talajra hullott mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, örömmel be is fogadják, de az nem ver bennük gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. A tövisek közé eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, de az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a növekedést, és termést nem hoznak. A jó földbe eső mag végül azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak állhatatosságban.” Lk 8,4-15

  Elmélkedés

  A magvetőről szóló példabeszédet és annak Jézustól származó magyarázatát olvassuk a mai nap evangéliumában. A példázat egyik fontos üzenete, hogy miként a föld minősége határozza meg a termés mennyiségét, ugyanúgy az igehirdetés eredménye nagy részben függ a hallgatóság hozzáállásától. Isten szavát mindig nyitott szívvel érdemes hallgatnunk, azzal a szándékkal, hogy készek vagyunk annak megvalósítására. Ne maradjon lelkünkben terméketlen vagy eredménytelen az isteni szó, hanem hozzunk bőséges termést! Némelyek könnyen abba a hibába esnek, hogy elegendőnek tartják a szavak szépségében való gyönyörködést, s nem gondolnak arra, hogy a tanítás szerinti élet jelenti az üdvösséget.

  Az igehirdetőt, aki vállalkozik a magvetésre, azaz Isten tanításának a továbbadására, nem keserítheti el az a tény, hogy munkájának egy része hiábavaló. Vannak, akik hallgatnak az általa közvetített tanításra, és vannak, akik nem. Jézus hasonlata a valóságról szól. Az igehirdető nem ábrándozhat arról, hogy majd mindenki ujjongva és lelkesen fogja hallgatni őt, főként azért nem, mert a keresztény tanítás mindennapi megvalósítása bizony nehézségekkel jár. Egyesek ugyan hallják a tanítást, de nem éreznek magukban késztetést arra, hogy úgy is éljenek. Jogos viszont az igehirdető öröme, amikor azt látja, hogy munkájának van eredménye, azaz vannak olyanok, akik bőséges termést hoznak, és megvalósítják mindazt, amiről az üdvösség tanítása szól.

  (c) Horváth István Sándor

  Imádság

  Úr Jézus! Te vagy életem sziklája, a biztos talaj, melyen nem inog meg lábam. Könnyebb a homokra építeni. Sokszor csábít az egyszerűbb megoldás, a világ kincset, hírt, gyönyört ígér. De aki az eke szarvára tette a kezét, nem nézhet hátra, és Péterrel együtt mondja: „Uram, kihez mennénk, az örök élet forrásai belőled fakadnak!” Sziklaházként a te templomod leszek. Jöhet az eső, és fújhat a szél, nem vesztem el a hitem, nem lesz úrrá rajtam a bizalmatlanság vagy a depresszió, életem értelme dicsőséged hirdetése!