Hirdetések

TEMPLOMI HIRDETÉSEK

2018. JÚNIUS 17.

ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP

SZENT ISTVÁN TEMPLOM

 

1. Kedden este a szentmise után fúvószenekari koncert lesz templomunkban. A belépés díjtalan. Mindenkit hívunk és várunk.

2. Június Jézus Szíve engesztelő hónapja ezért minden pénteken az esti szentmise előtt ½ 7-től végezzük a Jézus Szíve litániát.

3. "A Szent Imre Cserkészcsapat városi papírgyűjtést szervez június 19. és 25. között. Akinek van felajánlható papírhulladéka, kérjük, jelezze a sekrestyében vagy a plébánián névvel, címmel, telefonszámmal, s egy időszak megadásával, amikor a cserkészek otthon találják. A befolyt összeget a cserkészcsapat táboraihoz használjuk fel."

4. A filmklub következő vetítése pénteken az esti szentmise után lesz a Plébánián.

5. Jövő vasárnap délután 3 órakor megbeszélés lesz azok részére a Plébánián, akik jelentkeztek a júliusi egyház-községi zarándoklatra. Kérjük, hogy 31000 Ft-ot hozzanak magukkal

6. „God Spell” címmel zenés passiójáték lesz a Művelődési Központban június 28-án. Tájékoztató plakát a hirdetőtáblán olvasható.

Egyházi hírek

Napi evangélium

 • 2018. június 22. – Péntek (Mt 6,19-23)
  Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A test világossága a szem. Ha szemed ép, egész tested világosságban lesz. De ha szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság benned sötétség, maga a sötétség mekkora?” Mt 6,19-23

  Elmélkedés

  Az evilági kincsek mulandóságára hívja fel a figyelmet Jézus hasonlata. Arról beszél, hogy a moly és a rozsda megemészti, értéktelenné teszi az ember által gyűjtött kincseket. A régebbi időkben egy-egy drága ruha is szinte kincsnek számított, de a moly könnyen tönkretette. A rozsda pedig tönkreteszi a pénzt. Emellett úgy is elvesztheti valaki a vagyonát, ha ellopják tőle a tolvajok. A bibliai időben az emberek kincseiket a földbe, sok esetben a lakóház alá ásták, mert ez számított biztos helynek. De ha rossz szándékúak tudomást szereztek róla, akkor kiásták és ellopták.

  Az Úr szavai szerint az igazi kincs nem veszíti el értékét, azaz romolhatatlan, mások által nem tehető tönkre vagy nem lopható el. Egész életünket, gondolkodásunkat és természetesen a cselekedeteinket is meghatározza, hogy mit tartunk értéknek. Ha fontosnak tartom és értéknek tekintem Isten szolgálatát, akkor szívvel-lélekkel keresztény emberként élek, azaz ott van a szívem, ahol a kincsem. A mennyei kincsek gyűjtése a jócselekedetekkel egyrészt a jövő felé, az üdvösség elnyerésére irányul, másrészt hatása van a hívő ember életére a jelenben, mert lelki békével és nyugalommal tölti el. Isten el nem múló, örök javakat ad jutalmul mindazoknak, akik osztatlan szívvel és teljes odaadással érte élnek.

  (c) Horváth István Sándor

  Imádság

  Jóságos Atyánk, váljék erősebbé a szeretet irántad és a felebarát iránt: Krisztus tanítványai támogassák az igazságosságot és a békét. A szegényeknek hirdettessék az evangélium, s az Anyaszentegyház mutassa meg különleges szeretetét a kicsinyek és kitaszítottak iránt. Dicsérünk téged, Atyánk, mindörökké!

  Szent II. János Pál pápa