Hirdetések

TEMPLOMI HIRDETÉSEK

2018. szeptember 16.

ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP

SZENT ISTVÁN TEMPLOM

 

1. Kedden délután ½ 6-kor bibliaórát tartunk felnőttek részére a Plébánián.

2. Pénteken délután 3 órakor hittanóra lesz a Móra Ferenc Gimnáziumban. Várunk mindenkit!

3. Pénteken délután 5 órakor hittanóra lesz középiskolásoknak bérmálási előkészítővel a Plébánián. Hívunk és várunk minden középiskolás fiatalt.

4. Jövő vasárnap délután 4 órakor lesz az Óplébánia Mária-kertjének szentelése. Részletes program a hirdetőtáblán olvasható.

5. Már előre hirdetjük, hogy szeptember 30-án, vasárnap délután 4 órakor szentmise keretében szolgáltatjuk ki a betegek szentségét. Azon a napon este 7 órakor nem lesz szentmise.

6. Egyházközségi zarándoklatot szervezünk október 20-án, szombaton Jászfényszaru, Máriabesnyő, Gödöllő útvonalon. A részvételi díj 4500 Ft, ez az összeg magában foglalja az útiköltséget és a gödöllői királyi kastély belépő díját. Jelentkezni lehet a Plébánián az részvételi díj befizetésével.

Egyházi hírek

 • Hívás a szeretetre – Villanófényben Kovács Zoltán újmisés
  Kovács Zoltán diakónust a szegedi dómban szentelte pappá szeptember 8-án Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök. „Meghívásunk a szeretetre szól.” A pap identitása szempontjából meghatározó, hogy minél inkább azonosuljon Krisztussal – vallja Kovács Zoltán. A jó papot a jó édesapához hasonlítja.
 • Rónay László: Márai Sándor újratöltve
  Szeptember 17-én, 81 éves korában Budapesten elhunyt Rónay László József Attila- és Prima díjas író, irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár, az Új Ember korábbi főszerkesztője. Ezzel az írással emlékezünk rá.
 • Kétszáz éves a tótvázsonyi templom
  Gere Dávid Márk plébános meghívására Márfi Gyula érsek mutatott be búcsúi szentmisét a Veszprém megyei Tótvázsonyban. Az ünnep különlegessége az volt, hogy a Szűz Mária Neve tiszteletére felszentelt templom idén ünnepli felépítésének 200. évfordulóját.
 • A kereszt az isteni irgalom jele – Templombúcsú Újiregen
  Búcsút tartottak a Tolna megyei Újiregen szeptember 16-án, vasárnap, a huszonöt évvel ezelőtt felszentelt templom ünnepén.
 • Főpásztori látogatás a kaposfüredi Napsugár lakóotthonban
  Szeptember 17-én látogatást tett a Napsugár Integrált Szociális Intézmény kaposfüredi lakóotthonában Varga László megyéspüspök. Látogatása alkalmából, az Ars Sacra Fesztivál keretében kulturális műsort rendeztek az otthon lakóinak.

Napi evangélium

 • 2018. szeptember 19. – Szerda (Lk 7,31-35)
  Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez: „Kihez hasonlítsam e nemzedék fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz: „Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok.” Eljött Keresztelő János: kenyeret nem eszik, bort nem iszik. Erre azt mondjátok: „Ördöge van.” Eljött az Emberfia, eszik és iszik. Erre meg azt mondjátok: „Nézd a falánk és borissza embert, a vámosok és a bűnösök barátját!” Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták.” Lk 7,31-35

  Elmélkedés

  Az evangéliumi jelenet Jézus kérdésével kezdődik: „Kihez hasonlítsam e nemzedék fiait?” Kire gondol? Vajon összes kortársára? A későbbiekben kiderül, hogy nem mindenkire, hanem azokra, akik elutasítóak Istennel szemben, azaz sem Keresztelő János, sem Jézus tanítására nem hallgattak. Az ő magatartásukat az utcán játszó gyermekek hasonlata világítja meg. A gyermekek egy csoportja hiába akarja furulyaszóval játékra hívni a többieket, ők nem hajlandóak a játékra, majd pedig a siránkozás sem váltott ki belőlük semmit. Kedvtelenségükből, semmittevésükből, unatkozásukból semmi nem tudta kimozdítani őket, közömbösek maradtak mindenféle üzenet, felhívás iránt.

  A hasonlatban a furulyaszó és a siratóének kétféle hangnemet jelent. Az utóbbi Keresztelő János kemény beszédét, határozott fellépését szemlélteti, aki bűnbánatra szólította fel a népet és isteni büntetést helyezett kilátásba a megtérés elhalasztása vagy elmaradása esetére. Jézus más hangnemben beszélt, örömhírt hirdetett, meghívta az embereket az Isten országába, azt hirdette, hogy ez a meghívás mindenkinek, még a bűnösöknek is szól.

  Jézus ítélete tehát azok felé hangzik el, akik nem hallgattak sem Jánosra, sem őrá, s ezzel magát Istent utasították el. Én hallgatok-e Isten küldötteinek figyelmeztető szavára?

  (c) Horváth István Sándor

  Imádság

  Megváltó Krisztusunk! Egységre hívtál minket, mint ahogy te is egy vagy az Atyával. Olyan egységre, amelyben szeretet, egyetértés és önzetlenség uralkodik. Olyan egységre, amely örömet és boldogságot szül. Kimondhatatlan a hálánk, Urunk, hogy részünk lehet benned és a te szeretetedben, amellyel vagy irántunk, amelyet meg sem érdemlünk! Tarts meg ebben az egységben, ne hagyd, hogy a bűn újra visszataszítson minket a szeretetlen, önző világba, ahol csak széthúzás és az egymástól való eltávolodás vár ránk! Segíts nekünk, hogy azok közül, akik még rabjai a gonosznak, minél többet tudjunk kihalászni és megmenteni az életnek! Mert nélküled semmit sem tehetünk. Nélküled nem jutunk el az egységre.