Hirdetések

TEMPLOMI HIRDETÉSEK

2018. október 14.

ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

SZENT ISTVÁN TEMPLOM

 

1. Most vasárnap a 9 órai szentmise után elsőáldozási megbeszélés lesz a most 3. osztályos gyerek szüleinek.

2. Október hónapban hétköznapokon az esti szentmise után, szombaton és vasárnap az esti szentmise előtt ¼ 6-kor kezdjük a közös Rózsafűzér imádságot.

3. Csütörtökön a Nemzetközi Gyermek Rózsafűzér imádkozás napjához kapcsolódóan az esti szentmisére és a közös Rózsafűzér imádságra várunk minden hittanost.

4. Pénteken az esti szentmise és Rózsafűzér után lesz a filmklub következő vetítése.

5. Egyházmegyei családtalálkozó lesz Kalocsán. Részletes program és a jelentkezési tudnivalók a templomi hirdetőtáblán olvashatóak.

6. Október 20-án, szombaton reggel 7 órakor indul az autóbusz az Egyházközségi zarándoklatra. A részt vevők hozzanak magukkal hozsanna énekeskönyvet! Ellátásról mindeni gondoskodjon. Tervezett visszaérkezés este 8 óra körül.

7. Október 28-án, vasárnap a ½ 11-es szentmisében tartjuk a jubiláló házastársak közös hálaadó szentmiséjét. Várjuk a Plébánián a házassági évfordulójukat ünneplő házastársak jelentkezését.

Egyházi hírek

Napi evangélium

 • 2018. október 16. – Kedd (Lk 11,37-41)
  Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá: „Ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen!” Lk 11,37-41

  Elmélkedés

  Az evangéliumi jelenet helyszíne egy farizeus háza, aki étkezésre hívja meg Jézust. A vendéglátó elcsodálkozott azon, hogy az étkezés előtt Jézus nem végezte el azt a szertartásszerű mosdást, amit a törvények előírtak. Megütközését talán a vendég iránti tisztelet miatt nem mondja ki nyíltan, de Jézusnak nem nehéz kitalálnia, hogy miért néz rá furcsán, hiszen ő is jól ismeri a zsidó hagyományokat. Jézus szükségesnek érzi, hogy reagáljon a helyzetre, de nem az a célja, hogy saját viselkedésére magyarázatot adjon. Bár szavait kifejezetten a vendéglátó farizeushoz intézi, azok a farizeusok nagyobb csoportjához szólnak, hiszen közülük vélhetően többen is jelen lehettek az étkezés alkalmával. A válasz tulajdonképpen példabeszéd jellegű, utal ugyan az edények étkezés előtti elmosására, de mégsem arról szól. Nehéz volna ugyanis elképzelni azt, hogy az edényeknek csupán a külsejét mosták volna el, belül pedig nem. A példázatban szereplő edények a farizeusokat jelentik, akik kínosan törekedtek azt a látszatot kelteni, hogy tökéletesen teljesítik a törvényi előírásokat. Ez azonban legfeljebb külső cselekedeteikre volt igaz, szívük szándéka messze állt ettől.

  Jézus véleménye szerint a farizeusok vallásossága csupán látszat, miközben megfeledkeznek arról, hogy Isten mindig az ember szívének szándékait nézi.

  (c) Horváth István Sándor

  Imádság

  Urunk, Jézus Krisztus! Te egykor parancsba adtad az apostoloknak, hogy elmenvén az egész világra tegyenek minden embert tanítványoddá és kereszteljék meg őket. Az Egyház, amelynek tagja vagyok, minden korban ezt a parancsot igyekszik teljesíteni, tehát parancsod és kérésed nekem is és minden keresztény embernek szól. Segíts minket, hogy – miközben hittel valljuk a három isteni személyt – éljünk is egységben az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel!