Hirdetések

TEMPLOMI HIRDETÉS

2017. március 26.

Nagyböjt 4. VASÁRNAPja

 SZENT ISTVÁN TEMPLOM

1. Ezen a hétvégén áttérünk a nyári időszámításra. Minden nap 7 órakor kezdjük az esti misét. Az esti szentmiséhez kapcsolódó szertartások a mise előtt lesznek.

2. Nagyböjtben minden héten, pénteken és vasárnap kereszt-utat végzünk az esti szentmise előtt 6 órakor.

3. Az Egyházközség Képviselőtestülete március 27-én, hétfőn este a szentmise után gyűlést tart a Plébánián. Hívjuk és várjuk a testület tagjait.

4. Egyházmegyei hittanverseny lesz Egyházközségünkben április 1-én, szombaton. Délelőtt 11 órakor Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek atya tart szentmisét templomunk-ban.

5. Jövő vasárnap 9 órai szentmise után megbeszélés lesz az elsőáldozásra készülő gyerekek szüleinek. Hívjuk és várjuk a szülőket.

6. Tábort szervezünk felső tagozatos hittanosok részére július 3. és 8. között. Érdeklődni lehet a hitoktatóknál.

7. Egyházközségi zarándoklatot, kirándulást szervezünk július 17-22 között Szlovákia, Csehország és Németország útvonalon. Érdeklődni és jelentkezni lehet a Plébánián.

8. Most vasárnap estig tart a Katolikus Karitász jótékonysági tartós élelmiszer gyűjtése. A padok mögött elhelyezett kosárba tehetik felajánlásaikat. Mindenkinek köszönjük a felajánlott segítséget.

Egyházi hírek

Napi evangélium

 • 2017. március 30. – Csütörtök (Jn 5,31-47)
  Egy alkalommal Jézus ezeket mondta a zsidóknak: „Ha én tanúskodom önmagamról, a saját tanúskodásom keveset ér. Más tanúskodik rólam, (az Atya), és én tudom, hogy igaz az ő tanúsága, amelyet rólam tesz. Ti (Keresztelő) Jánoshoz fordultatok, és ő tanúságot tett az igazságról. Nekem azonban nincs szükségem emberi tanúságra. Ezeket azért mondom, hogy üdvözüljetek. Égő és világító fény volt János, de ti csak ideig-óráig akartatok az ő fényében gyönyörködni. Mellettem nagyobb bizonyítékok szólnak, mint János tanúskodása: az én tetteim, amelyeket az Atya akaratából cselekedtem. Azok bizonyítják, hogy az Atya küldött engem. Tehát maga az Atya, aki küldött engem, ő tett tanúságot mellettem. Ti viszont sem szavát nem hallottátok, sem arcát nem láttátok. De még igéje sem marad bennetek, mert nem hisztek abban, akit ő küldött. Vizsgáljátok meg az írásokat, hiszen azt tartjátok, hogy általuk nyertek örök életet! Éppen az írások tanúskodnak mellettem. Ti mégsem akartok hozzám jönni, hogy elnyerjétek az (örök) életet. Emberektől nem fogadok el dicsőítést. Ismerlek titeket. Tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én Atyám nevében jöttem, de nem fogadtatok el. Majd ha más valaki a saját nevében jön, azt elfogadjátok. Hogyan hihetnétek ti, akik egymást dicsőítitek, de nem keresitek azt a dicsőséget, amely Istentől származik? Ne gondoljátok, hogy én leszek a ti vádlótok az Atyánál. A ti vádlótok Mózes lesz, akiben pedig reménykedtek. Ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek, hiszen ő rólam írt. Ha azonban az ő írásainak nem hisztek, hogyan hinnétek az én tanításomnak?” Jn 5,31-47

  Elmélkedés

  Jézus nyilvános működésének kezdetén az első emberek Keresztelő János tanúskodására kezdenek el hinni, aki az Úr megkeresztelkedésének jelenetére utalva azt mondta, hogy látta, amint a Lélek leszáll rá. János határozottan mondja, hogy tanúskodik róla, hogy Jézus az Isten Fia. Az evangéliumokból ismerjük még többek között Péter apostol vallomását, aki isteni sugallatra Messiásnak, az Isten Fölkentjének nevezi Jézust, és Szent Tamás hitvallását, aki az Úr sebeit látva fejezi ki a feltámadt Krisztusba vetett hitét. A csodák esetében szintén többször találkozunk azzal, hogy az emberek kifejezik Jézus gyógyító hatalmába és isteni erejébe vetett hitüket, gondoljunk csak Jairusra, a zsinagóga elöljárójára, aki lányáért könyörög vagy Bartimeusra, aki a látás ajándékát kéri az Úrtól.

  Ezek mind emberi vallomások, ugyanúgy, mint az egyháztörténelem sok-sok szentjének tanúságtétele. Az emberi tanúskodások mellett azonban minket legfőképpen a mennyei Atya tanúsága erősít meg, aki feltámasztotta Jézust a halálból, valamint a Szentlélek Jézusról szóló tanúságtétele. Az Atya tanúskodásáról beszél Jézus a mai evangéliumban, hiszen minden csoda, minden gyógyítás, amit Jézus véghezvisz, az Atya jóságának köszönhető. E jelekkel igazolja az Atya, hogy Jézus valóban az ő Fia, az ő küldötte.

  Vajon tud-e Isten Lelke bennünk és általunk tanúságot tenni Krisztusról és az ő szeretetéről?

  (c) Horváth István Sándor

  Imádság

  Urunk, Jézus Krisztus, te mindig meghallgatsz minket, bár emberi szavaink nélkül is tudod, hogy mire van szükségünk lelki fejlődésünkhöz. Hittel és bizalommal fordulunk hozzád, és kérünk, hogy adj meg nekünk mindent, ami üdvösségünkre szolgál! Köszönettel és hálával tartozunk neked azért, mert gondunkat viseled és segítesz minket, hogy eljussunk az üdvösségre.