Hirdetések

TEMPLOMI HIRDETÉS

2018. február 18.

Nagyböjt 1. VASÁRNAPja

 SZENT ISTVÁN TEMPLOM

 

1. Nagyböjtben minden héten, pénteken és vasárnap keresztutat végzünk, pénteken az esti szentmise után, vasárnap pedig az esti szentmise előtt 5 órakor. Várjuk a közösségek, csoportok jelentkezését a keresztutak vezetésére.

2. Nagyböjti lelkigyakorlatos beszédek lesznek templomunkban március 8-9-10-én. A beszédeket Görbe László kecskeméti piarista atya mondja. Kérjük a híveket, végezzék húsvéti szentgyónásukat.

3. A szentmise végén lesz hamvazás.

TEMPLOMI HIRDETÉS

2018. február 11.

ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

SZENT ISTVÁN TEMPLOM


1. Ezen a vasárnapon kezdődik és egész héten át tart a házasság hete rendezvénysorozat. Részletes tájékoztató a templomi hirdetőtáblán látható.
2. Délután 5 órakor kezdődik a Rózsafűzértársulat összejövetele
3. Szerdán elkezdődik a Húsvétot előkészítő idő a szent Negyvennap, a nagyböjt. Hamvazószerda szigorú böjti nap. Szentmisék lesznek reggel 7-kor és este 5-kor. A reggeli misében hamut szentelünk, és mindkét misén és jövő vasárnap minden szentmise végén lesz hamvazás.
4. Pénteken este a keresztút után lesz a filmklub következő vetítése.
5. Nagyböjtben minden héten, pénteken és vasárnap keresztutat végzünk, pénteken az esti szentmise után, vasárnap pedig az esti szentmise előtt 5 órakor. Várjuk a közösségek, csoportok jelentkezését a keresztutak vezetésére.
6. Előkészítő tanfolyamot szervezünk azoknak a felnőtteknek, akik nincsenek megkeresztelve, nem voltak elsőáldozók, nem bérmálkoztak. Érdeklődni és jelentkezni lehet a Plébánián.
7. A szentmise végén külön áldásban részesítjük a jegyes és házaspárokat.

 

Egyházi hírek

Napi evangélium

 • 2018. február 21. – Szerda (Lk 11,29-32)
  Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.” Lk 11,29-32

  Elmélkedés

  Az ószövetségi idők egyik jól ismert személyét, Jónás próféta alakját idézi fel Jézus hallgatósága számára a mai evangéliumban. Jónás azt a küldetést kapta Istentől, hogy hirdessen bűnbánatot a Ninive városában élőknek. Nagy vonakodás és kitérő után Jónás elkezdi hirdetni a bűnös városban, hogy térjenek meg, különben Isten büntetése utoléri őket. A város lakói hallgattak szavára és bűnbánatot tartottak. Jónás azonban nem örült annak, hogy szavai ilyen pozitív fogadtatásra találtak, hanem megütközött azon, haragra gerjedt amiatt, hogy Isten ennyire irgalmas és megbocsátó, azaz nem fordult büntetéssel a niniveiek felé.

  Jónás esete azt tanítja, hogy a bűnbánó ember jogosan érez örömet, felszabadultságot, amikor megtapasztalja az isteni irgalmasságot. Ugyanakkor annak is örüljünk, hogy Isten másoknak is megbocsát! Ha ugyanis tudunk őszintén örvendezni annak, hogy Isten megbocsátásának köszönhetően megszabadulunk bűneink súlyától, ugyanezt az isteni megbocsátást ne sajnáljuk másoktól. A megbocsátás az irgalomban gazdag Isten mindenkinek szóló ingyenes ajándéka. A kiengesztelődésben Isten a kezdeményező, ő hív minket bűneink megbánására. A bűntől való szabadulás és az Istennel való kegyelmi közösség útját Krisztus mutatja meg nekünk, általa jutunk el az irgalmas Atyához.

  (c) Horváth István Sándor

  Imádság

  Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!