Hirdetések

TEMPLOMI HIRDETÉSEK

2018. JÚNIUS 17.

ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP

SZENT ISTVÁN TEMPLOM

 

1. Kedden este a szentmise után fúvószenekari koncert lesz templomunkban. A belépés díjtalan. Mindenkit hívunk és várunk.

2. Június Jézus Szíve engesztelő hónapja ezért minden pénteken az esti szentmise előtt ½ 7-től végezzük a Jézus Szíve litániát.

3. "A Szent Imre Cserkészcsapat városi papírgyűjtést szervez június 19. és 25. között. Akinek van felajánlható papírhulladéka, kérjük, jelezze a sekrestyében vagy a plébánián névvel, címmel, telefonszámmal, s egy időszak megadásával, amikor a cserkészek otthon találják. A befolyt összeget a cserkészcsapat táboraihoz használjuk fel."

4. A filmklub következő vetítése pénteken az esti szentmise után lesz a Plébánián.

5. Jövő vasárnap délután 3 órakor megbeszélés lesz azok részére a Plébánián, akik jelentkeztek a júliusi egyház-községi zarándoklatra. Kérjük, hogy 31000 Ft-ot hozzanak magukkal

6. „God Spell” címmel zenés passiójáték lesz a Művelődési Központban június 28-án. Tájékoztató plakát a hirdetőtáblán olvasható.

Egyházi hírek

Napi evangélium

 • 2018. június 21. – Csütörtök (Mt 6,7-15)
  Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek, mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket.” Mt 6,7-15

  Elmélkedés

  Az adakozás és böjt után a vallási élet harmadik fontos elemével, az imádkozással kapcsolatban olvashatjuk Jézus tanítását a mai evangéliumban. Az előzményben említést tett a most is képmutatóknak nevezett írástudók és farizeusok szokásáról, miszerint a zsinagógákban, utcákon vagy más nyilvános helyeken imádkoznak. E szokásban azonban nem kell feltétlenül a feltűnési vágyat keresnünk. A vallásos zsidó ember a kötelező napi imádságait állva végezte, mégpedig a meghatározott időben. Ha éppen úton volt, bárhol is érte ez az idő, ő megállt és elmondta az imát. Így természetesen előfordulhatott, hogy imádságát nyilvános helyen, mások szeme láttára végezte. E szokás helyett Jézus azt javasolja, hogy az ő tanítványai inkább visszavonultan imádkozzanak.

  Ezt követően tanítja meg övéinek a Miatyánk kezdetű imát. A korabeli rabbiknak volt egy-egy saját imája, amelyet megtanítottak tanítványaiknak. Jézus is ezt a szokást követi. A pogányok bőbeszédű imájával szemben egy viszonylag rövid imát tanít, amely összefoglalja az ember leglényegesebb kéréseit, amellyel Istenhez fordulunk. Az Isten felé fordulás alapja az, hogy Isten úgy tekint ránk, mint gyermekeire, tehát mi szólítsuk őt bátran Atyánknak. Ha istengyermeki bizalommal fordulunk hozzá, akkor számíthatunk segítségére.

  (c) Horváth István Sándor

  Imádság

  Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a gyöngeség, világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba zárkózva élnek. Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a törvényt nem megszűntetni jött. Add, hogy életünkön változtatni tudjunk. Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig őrá, aki botránykő azoknak, akik nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak a számára az élet teljessége.