Kiskunfélegyháza, Szt. István tér 3/a.

Katolikus egyházi temetés

Mi, katolikus keresztények tiszteletben tartjuk az elhunytak testét, mert ez a Szentlélek otthona volt, de azért is, mert valljuk, hogy egyszer a test is fel fog támadni. Ezért temeti el az Egyház az ember halandó testét ünnepélyes szertartásokkal és kíséri el – általában – körmenettel a ravatalozótól a sírig. Mind a katekizmus, mind az egyházjog általános szabályokat ír elő, melyeket az egyházi temetéskor figyelembe kell venni.

A halál beálltát az orvos állapítja meg. Erről ki adja a szükséges adatlapot, vagy esetleg további intézkedést foganatosít. Az egészségügyi eljárás után a hozzátartózok felkeresik a temetkezéssel foglalkozó Szolgáltatót és a temetők üzemeltetőjét. Ezeken a helyeken a temetéssel kapcsolatos részleteket, - temetés időpontja, szükséges kellékek megvásárlása, sírhely kiválasztása, - egyeztetik.

Városunkban két Római Katolikus Plébánia van. A Szolgáltatóval történt egyeztetés után a hozzátartózok felkeresik a területileg illetékes Plébániát, - a mi Plébániánk területe a várost átszelő E75-ös nemzetközi főútvonal nyugati oldala, a szintén ez oldalon lévő külterületekkel együtt, -  és ott az egyházi anyakönyvezés és minden ami az egyházi szertartással kapcsolatos részlet, (temetési mise időpont, harangozás, búcsúztatás szövege) megbeszélik. Ekkor a hozzátartozók elmondhatják a temetéssel kapcsolatos kéréseiket is.

„Kereszteljetek meg minden népet…”

A keresztség szentsége, Isten gyermekévé és az Egyház tagjává tesz. A keresztségben nevet és védőszentet kap a megkeresztelt. Más szentségek csak a keresztség után vehetők fel.

Egyházunk különbséget tesz csecsemő, gyermek és felnőtt keresztelés között.  Akik még nem iskoláskorúak azokat bármikor megkereszteljük. Az iskoláskorú keresztelendők részt vesznek a hitoktatásban és a vasárnapi szentmiséken, és amikor elérkezik az elsőáldozás ideje, ahhoz kapcsolódóan részesülnek a keresztség szentségében. A felnőttek keresztelésének rendjét külön egyházi előírások szabályozzák.

Katolikus keresztelést a gyermek keresztelése esetén legalább a szülők egyikének kell kérni, lehetőleg a lakóhely szerint illetékes templomban, de megfelelő okból kérhetik más plébánián is. Az Egyház kéri, hogy a szülők illetve keresztszülők, gyermekük keresztelése előtt oktatáson vegyenek részt. A kereszteléshez szükséges, hogy legalább az egyik szülő vállalja a gyermek katolikus nevelését. A gyermek megkeresztelésének nem feltétele, hogy a szülők egyházilag rendezett házasságban éljenek. (A gyerek erről nem tehet.) Természetes, hogy ha van lehetőség, akkor a keresztelés kapcsán rendezhető a házasság egyházilag. A keresztelés kapcsán kérjük a szülőket és keresztszülőket, hogy egyházi adójukat rendezzék.

Keresztszülő lehetaz a tizenhatodik életévét betöltött katolikus személy, aki volt elsőáldozó, bérmálkozott, ha házasságot kötött az katolikus egyházilag rendezett házasság. Aki alkalmas, és szándékozik is ezt a tisztséget viselni; a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él; nem apja vagy anyja a keresztelendőnek. Abban az esetben, ha a keresztszülő nem a keresztelő Plébánia területén lakik, saját plébánosától kér keresztszülői igazolást.

Aki a keresztszülőség feltételeinek nem felel meg, azt tanúként lehet bejegyezni az anyakönyvbe.

Ha a szülők egyike sem katolikus, de mégis a katolikus keresztelést kérik gyermekük számára, meg kell jelölniük olyan személyt, aki a gyermek katolikus nevelését vállalja, és a keresztszülőség feltételeinek megfelel, a gyermekkel azonos településen lakik, és segíteni fogja katolikus nevelését.

Templomunkban minden hónap második és negyedik vasárnapján a ½ 11-es szentmise után történik a keresztség szentségének kiszolgáltatása. Előtte pénteken este 5 órától szülők és keresztszülők részére keresztelési előkészítőt tartunk a Plébánián. Ezen való részvétel feltétele a keresztelésnek. Esetleges kérdésekben a Plébánia telefonszámán (76/467-039) lehet érdeklődni.

„Beteg valaki köztetek”

Szent Jakab apostol levelében olvashatjuk: “Beteg valaki közületek? Hívassa az egyház papjait, azok imádkozzanak fölötte, és kenjék meg őt olajjal az Úr nevében! A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget, és az Úr megkönnyebbíti őt, ha pedig bűnökben van, bocsánatot nyer.” Jak. 5, 14-16. Ebből a Szentírási részből is kitűnik, hogy az Anyaszentegyház sohasem úgy képzelte el a betegek kenetében részesedett beteget, hogy ott rögtön, vagy legalább pár nap múlva meg kell halnia. Szent Jakab világosan ír arról, hogy imádkoznak érte, bocsánatot nyer bűne és meggyógyulhat.

A II. Vatikáni Zsinat így fogalmazza meg ennek a szentségnek igazi jelentőségét: „erősítse meg e szentség a beteget, vagy az idős embert a betegség, a szenvedés elfogadásában, Isten e szentség által adjon neki a kereszthordozáshoz türelmet és kegyelmet.”

Plébániánkon a betegek szentségét beteg és idős híveinknek minden évben szeptember utolsó vasárnapján délután 4 órakor szentmise keretében szolgáltatjuk ki. Aki ezt a szentséget templomunkban szeretné felvenni, attól kérjük, hogy előre végezze el szentgyónását,

Beteghez kórházba, otthonába bármikor megyünk, sürgős esetben azonnal.

Ez kérhető a Plébánia telefonszámán: 76/467-039, vagy hívható Hajagos Gyula plébános a 20/92-92-020-as telefonszámon.

„Amit Isten egybekötött”

A történelem hajnalán a Teremtő művének koronájaként embert alkotott. A Szentírás szerint „férfinak és nőnek teremtette”. Isten őket egymás számára alkotta, olyan képességekkel megajándékozva, hogy ezekkel boldoggá tehetik életüket.

Katolikus Keresztény Egyházunk tanítása szerint Jézus Krisztus a férfi és a nő kapcsolatát szentségi rangra emelte és azt mondta róla, hogy „amit Isten egybe kötött azt ember szét ne válassza!”

Az ember életének fontos döntéseire, eseményeire készül. Már kis gyermekkorban sokan ábrándoznak arról, hogy miként fognak házasságot kötni, milyen lesz az esküvőjük. Felnőve már nem az ábrándok világa, hanem az élet egyik legfontosabb valósága, hogy kivel, milyen körülmények között köti össze az ember az életét.

Katolikus Egyházunk egyik legfontosabb küldetése a családok segítése, akár már olyan módón is, hogy amikor két ember házasságot köt ott legyen mellette, segítse, hogy a döntés komoly, előkészített és életre szóló legyen.

A katolikus házasságkötésre Egyházunk külön előkészítőket, jegyesoktatásokat szervez.

Amikor megszületik a nagy döntés, hogy katolikus házasságot kötnek első feladatként fel kell keresni egy katolikus Plébániát. A Plébánián egy előzetes általános tájékoztató van, majd ha már van kijelölt időpontja az esküvőnek akkor a szükséges adatokat felírják, ezzel elkezdődik a katolikus házasság távolabbi előkészítése. Minden templomi esküvő előtt jegyesoktatáson vesznek részt a házasulandók. A jegyesoktatás során megismerhetik a katolikus Egyház tanítását a házasságról, családról, gyermekvállalásról, gyermeknevelésről. Ezen jegyesoktatásnak természetesen része a szertartás eseményeinek ismertetése, megbeszélése.

Kiskunfélegyházán a Szent István Templomban minden évben több jegyespár köt házasságot. A következő évben is várjuk azoknak a házasságkötésre készülőknek jelentkezését, akik templomunkban akarnak Isten színe örök hűséget esküdni egymásnak.

Plébániánk a Szent István téren a Szent István (Újtemplom) mögött található. A Plébánia elérhető az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  e-mail címen a 76/467-039- es telefon és faxszámon. Plébánia hivatal nyitva van minden munkanap délelőtt 8 órától 12 óráig és délután 1 órától 3 óráig.

Hívható Hajagos Gyula plébános is, aki elérhető a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen vagy a 20/92-92-020-as telefonszámon.