Kiskunfélegyháza, Szt. István tér 3/a.

„Beteg valaki köztetek”


Szent Jakab apostol levelében olvashatjuk: “Beteg valaki közületek? Hívassa az egyház papjait, azok imádkozzanak fölötte, és kenjék meg őt olajjal az Úr nevében! A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget, és az Úr megkönnyebbíti őt, ha pedig bűnökben van, bocsánatot nyer.” Jak. 5, 14-16. Ebből a Szentírási részből is kitűnik, hogy az Anyaszentegyház sohasem úgy képzelte el a betegek kenetében részesedett beteget, hogy ott rögtön, vagy legalább pár nap múlva meg kell halnia. Szent Jakab világosan ír arról, hogy imádkoznak érte, bocsánatot nyer bűne és meggyógyulhat.

A II. Vatikáni Zsinat így fogalmazza meg ennek a szentségnek igazi jelentőségét: „erősítse meg e szentség a beteget, vagy az idős embert a betegség, a szenvedés elfogadásában, Isten e szentség által adjon neki a kereszthordozáshoz türelmet és kegyelmet.”

Plébániánkon a betegek szentségét beteg és idős híveinknek minden évben szeptember utolsó vasárnapján délután 4 órakor szentmise keretében szolgáltatjuk ki. Aki ezt a szentséget templomunkban szeretné felvenni, attól kérjük, hogy előre végezze el szentgyónását,

Beteghez kórházba, otthonába bármikor megyünk, sürgős esetben azonnal.

Ez kérhető a Plébánia telefonszámán: 76/467-039, vagy hívható Hajagos Gyula plébános a 20/92-92-020-as telefonszámon.

Nyomtatás  E-mail