Kiskunfélegyháza, Szt. István tér 3/a.

„Kereszteljetek meg minden népet…”


A keresztség szentsége, Isten gyermekévé és az Egyház tagjává tesz. A keresztségben nevet és védőszentet kap a megkeresztelt. Más szentségek csak a keresztség után vehetők fel.

Egyházunk különbséget tesz csecsemő, gyermek és felnőtt keresztelés között.  Akik még nem iskoláskorúak azokat bármikor megkereszteljük. Az iskoláskorú keresztelendők részt vesznek a hitoktatásban és a vasárnapi szentmiséken, és amikor elérkezik az elsőáldozás ideje, ahhoz kapcsolódóan részesülnek a keresztség szentségében. A felnőttek keresztelésének rendjét külön egyházi előírások szabályozzák.

Katolikus keresztelést a gyermek keresztelése esetén legalább a szülők egyikének kell kérni, lehetőleg a lakóhely szerint illetékes templomban, de megfelelő okból kérhetik más plébánián is. Az Egyház kéri, hogy a szülők illetve keresztszülők, gyermekük keresztelése előtt oktatáson vegyenek részt. A kereszteléshez szükséges, hogy legalább az egyik szülő vállalja a gyermek katolikus nevelését. A gyermek megkeresztelésének nem feltétele, hogy a szülők egyházilag rendezett házasságban éljenek. (A gyerek erről nem tehet.) Természetes, hogy ha van lehetőség, akkor a keresztelés kapcsán rendezhető a házasság egyházilag. A keresztelés kapcsán kérjük a szülőket és keresztszülőket, hogy egyházi adójukat rendezzék.

Keresztszülő lehetaz a tizenhatodik életévét betöltött katolikus személy, aki volt elsőáldozó, bérmálkozott, ha házasságot kötött az katolikus egyházilag rendezett házasság. Aki alkalmas, és szándékozik is ezt a tisztséget viselni; a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él; nem apja vagy anyja a keresztelendőnek. Abban az esetben, ha a keresztszülő nem a keresztelő Plébánia területén lakik, saját plébánosától kér keresztszülői igazolást.

Aki a keresztszülőség feltételeinek nem felel meg, azt tanúként lehet bejegyezni az anyakönyvbe.

Ha a szülők egyike sem katolikus, de mégis a katolikus keresztelést kérik gyermekük számára, meg kell jelölniük olyan személyt, aki a gyermek katolikus nevelését vállalja, és a keresztszülőség feltételeinek megfelel, a gyermekkel azonos településen lakik, és segíteni fogja katolikus nevelését.

Templomunkban minden hónap második és negyedik vasárnapján a ½ 11-es szentmise után történik a keresztség szentségének kiszolgáltatása. Előtte pénteken este 5 órától szülők és keresztszülők részére keresztelési előkészítőt tartunk a Plébánián. Ezen való részvétel feltétele a keresztelésnek. Esetleges kérdésekben a Plébánia telefonszámán (76/467-039) lehet érdeklődni.

Nyomtatás  E-mail