Kiskunfélegyháza, Szt. István tér 3/a.

Adomány

  • Kategória: Karitasz

A Katolikus Karitász ebben az évben is nagy figyelmet fordít a szegény sorban élő családok téli fűtésére. Egyházközségünk karitász csoportja 2 db. kályhára adott be pályázatot, ami pozitív elbírálást nyert. Így két család fűtési nehézségein tudtunk segíteni, mivel ők önerőből nem tudtak volna kályhát vásárolni.
A kettő család részére a kályhákat 2017. október 25-én lakhelyükön átadtuk a KAPOCS Szociális, Egészségügyi Intézmény és a Tanyagondnoki Szolgálat munkatársai közremüködésével.

 
 

Farsang 2016

  • Kategória: Szikla

Egyházközösségünkben január 30-án, a közösség fiataljai számára, a plébánián ismét megrendezésre került a már több éve szokásos farsangi mulatság. A programot ismét nagy érdeklődés követte. Idén új vendégek, a fülöpjakabi fiatalok is csatlakoztak ehhez az eseményhez.
A farsangi programokat most is a sokszínűség és a változatosság jellemezte, melyet Király Dóra hitoktatónak köszönhetünk. Ezúton is köszönjük neki az áldozatos munkáját.
Az idei farsang központi témája a tánc volt.
Első feladatként a csapatoknak el kellett készíteniük a csapatcímert. Olyan címert, ami jellemzi csapatukat.
A második feladatban vetített képeken, országok illetve földrészek alapján ki kellett a csapatoknak kitalálniuk, milyen táncok jellemzőek az adott tájegységre.
A következő feladatban a csapatok bemutathatták tánctudásukat. Különböző zenei részletek hangoztak fel, ezekre kellett a csapatoknak a megfelelő táncot lejteni. Minél életszerűbben mutatták be a táncot, annál több ponttal értékelte a zsűri a csapat munkáját.
Újabb feladat következett, ahol minél több táncstílust kellett felsorolni, amelyeket Magyarországon táncolnak.
Ötödik feladat egy flamenco ruha elkészítése volt. A ruhát piros és fekete krepp papírból kellett elkészíteni. Nagyon szép és kreatív alkotások születtek.
Ezt követően a csapatokból kiválasztott pár versenyzőt a zsűri. Fejhallgató segítségével hallgattak zenéket a kiválasztottak és erre a zenére kellett táncolniuk. A csapatok feladata, kitalálni, milyen táncot láthattak a csapattársuktól.
Következett a tánclépések írása másik csoportnak feladat. Ennek lényege, hogy tánclépéseket kellett a csapatoknak papírra vetni, majd a papírlapok cseréje után és egymás tánclépéseit kellett előadniuk a zsűrinek.
Utolsó feladatként lufitánc következett. Mindenki kapott a bokájára lufit. A másik csapat lufijának kipukkasztása volt a lényeg. Némelyik lufiban voltak képrészletek. Akik képes lufit pukkantottak, és saját kép kirakásához tartozó képrészletet találtak benne, kirakhatták belőle a csapatnak kijelölt képet.
A közös programok után beszélgetős, sütizős, üdítőzős és táncos mulatság következett, ahol egy kis néptánc, limbózás, vonatozás, diszkózás váltotta egymást. Az egész este jó hangulatban telt, mindenki jól érezte magát.

Beiskolázási segély

  • Kategória: Karitasz

A Szent István templom Karitász Csoportja 5000,-Ft-os Erzsébet utalványt adományozott szeptember első napjaiban, "beiskolázási segély" címen,  az Egyházközösségünk területén élő, szociálisan rászoruló, 20 Család részére.

Szikla Erdélyi kirándulás

  • Kategória: Szikla

2015. augusztus másodikán, korán reggel, nekiindult a csapat, hogy felfedezze Erdély szépségeit. A kis csapat előre beosztva már régóta, lelkesen készült olyan információkkal, képekkel, izgalmas legendákkal, amikkel érdekesebbé tehették a kirándulás során megtekintett helyszíneket.

Utunk egyenesen Aradra vezetett. Itt megnéztükaz aradi vértanúk emlékhelyét, aholsok koszorú, magyar nemzeti szalag és gyertya emlékeztetett a régmúlt szomorú eseményére. Mi is elidőztünk kicsit, pár gondolattal emlékezve a hősökre.

Következő megállónk Máriaradna lett volna, de a búcsú miatt felgyülemlett tömeg miatt több kilométeres torlódás volt az úton és rendőrök irányították a forgalmat. Így tovább folytattuk az utunkat a Hunyadi várhoz. Itt szintén sikerült sokat elidőznünk. Nagyon sok szép megmaradt, feltárt és restaurált emléket, szobrot, érmeket, bútorzatot, valamint korhű ruhába öltöztetett bábut láthattunk. A vár és a kilátás is pazar volt.

Gyulafehérvárra utaztunk tovább. Itt az Érseki Székesegyházat néztük meg. Sajnos csak kívülről, mert zárva volt, de így is felemelő látványt nyújtott a templom. A városközpontban hatalmastömeg hömpölygött. A járdán felállított bódéksokasága tárult elénk, ahol megkóstoltuk a méltán híres erdélyi kürtöskalácsot. Indulás előtt benéztünk az ortodox székesegyházba is. Nekem élmény volt, mert még soha sem jártam ilyen templomban.

Újra buszra szálltunk és újabb több órás utazás után megérkeztünk szálláshelyünkre, Korondra. A késői érkezés ellenére, szíves vendéglátással fogadtak minket. A csapat gyorsan elfoglalta a szállást és többen le is dőltek. Páran még beszélgettünk egy kicsit a nap eseményeiről és tervezgettük a reggeli indulást.

Hétfőn is sok célt tűztünk ki magunk elé. Először Farkaslakára mentünk. Itt felmásztunk a Jézus Szíve kilátóhoz. A kilátóról nagyon szép kép tárult elénk.

Innen lejutva Csíksomlyó volt a következő megállónk. Itt a kegytemplomban közösen imádkoztunk és énekeltünk a Szűzanyához, majd felmentünk hozzá az oltár fölé és ott mindenki pár szóval imádkozhatott hozzá. Utána a borvízforrás mellett felkapaszkodtunk a csíksomlyói búcsú helyszínére és az oltárként szolgáló emelvényen énekeltünk pár éneket.

Az éneklés után visszatértünk a buszhoz és Hargitafürdőre indultunk. Sajnos mire odaértünk a mofettákat már nem tudtuk megtekinteni, így csak körbesétáltuk és felolvastuk a helyről begyűjtött információkat. Mihály atya pár perc erejéig meglátogatta a Pálos atyákat. A rövidre sikerült hargitafürdői kitérő után, visszaindultunk Korondra.

Kedden ismét nekiindultunk az újabb látnivalók felfedezésének. Első utunk a Békás-szoroshoz vezetett. Hosszú,meredek és elég kanyargós út vezetett odáig. Nem az alföldhöz szokott embernek és autónak való helynek mutatkozott. Azért odaértünk minden gond nélkül. A szokásos hatalmas tömeg és a mindenhol elmaradhatatlan kirakodó vásár mellett a meredek sziklákban és a mellettük folyó kis hegyi patakban gyönyörködhettünk. Páran egy másik csoportból még meg is fürödtek az eléggé hideg patakban.

Az Aradi emlékműnél
Hunyadi vár
Gyulafehérváron
Gyulafehárváron
Gyulafehérváron
Farkaslaka; Jézus szíve kilátó
Csíksomlyó
Csíksomlyói Szűzanyánál
Bucsin-tető
Békás-szoros
Békás-szoros
Gyilkos-tó
Medve-tó
Szikla egy víztározónál
Gimesbükkön a Rákóczi várnál
Gimesbükki látkép a Rákóczi
Csíkszereda, Szent Kereszt tem...
Csíkszereda, Szent Kereszt tem...
Bevásárlás Csíkszeredában
Atyha: mise Böjte Csaba atyá
Atyha: mise Böjte Csaba atyá
Atyha: közös kép
Emlék az atyának
Korondi fazekasműhelyben
Vásárlás Korondon; korondi
Kirándulás Pálpatakára
Pálpataki fatemplom
Korondi szállásunkon
Tordai sóbánya
Kolozsvár, Mátyás király szobo...
Nagyvárad, Szent László Bazili...

Vendégségben Dunaharasztiban

  • Kategória: Énekkar

Az elmúlt évben vendégünk volt templomunkban Dunaharasztiból a Szent Cecília kórus, melynek korábbi vezetője az a Fazekas Tamás kántor úr volt, aki jelenleg a félegyházi Szent István kórust vezeti.

Most meghívásuknak tettünk eleget, amikor 2015.06.07-én a mi kórusunk, a Kiskunfélegyházi Szent István Kórus látogatott el Dunaharasztiba. Velünk tartott a félegyházi Palestrina Kamarakórus is. Nagyon nagy szeretettel fogadtak és láttak vendégül bennünket.

Az énekkarok részt vettek a Dunaharaszti Szent István Templomban az Úr napi szentmisén és az azt követő körmeneten.  Felemelő érzés volt a sok szép kórusszám, amelyek külön-külön csendültek fel a kórusoktól. De a közös énekkari számok voltak talán a legszívmelengetőbbek Isten dicsőítésére. A misén a szentbeszédet Hajagos Gyula plébános úr tartotta.

A szentmise után a Laffert-kúriában a település történetével ismerkedtünk meg. Ebéd után megtekintettük a sváb tájházat, ahol a helyi hagyományőrző sváb kórus énekkel, tánccal, vendéglátással tette még szebbé ezt a vasárnapot.

Végezetül ellátogattunk Taksonyba, a Szent Anna templomba is, ahol András atya, az egyházközség plébánosa ismertette a templom történetét.

Reméljük, hogy folytatódik a két kórus közötti kapcsolat és lesz több alkalom is a kórusok újbóli találkozására.

Image 001
Image 002
Image 003
Image 004
Image 005
Image 006

Egy kirándulás margójára

Márk evangélista feladata, szerepe és egy egyházközösségi képviselő testület munkája, feladata, és szerepe között szoros összefüggés, párhuzam található!
Ezek a megfontolásra és tovább gondolásra méltó mondatok Hajagos Gyula atya szájából hangzottak el 2015. április 25-én a tiszafüredi katolikus templomban az oltár előtt azon a szentmisén, melyen mi, a kiskunfélegyházi Szent István Plébánia Képviselőtestület tagjai vettünk részt.
A testület fontos feladata a plébános munkájának támogatása, a közösség hitéletének erősítése. Ezt segíti, ha a tagok között szoros baráti, családias kapcsolat alakul ki. Ezek a szempontok vezérelik Gyula atyát akkor, amikor képviselőtestületi kirándulásokat szervez. Ezt teszi fáradhatatlanul hosszú évek óta. Ezen a szép tavaszi reggelen is elindultunk autóbuszunkkal, úti célunk a Tisza tó volt.
A sajátos hangulatú Tisza menti településeken haladva, idegenvezetőket hallgatva (aki szintén Gyula Atya volt) megtudtuk, hogy az országnak ezen a táján jellemzően inkább református közösségek működnek, s ennek megfelelően több a református templom is.
Első állomásunk Tiszafüred volt. Itt a Szűz Mária mennybevétele nevű templomban misén vettünk részt. A misét felajánlottukaz egyházközösségért és a képviselőtestületért. Hálás szívvel mondtunk köszönetet az Úr Jézusnak, hogy áldással kísérte a testület eddigi munkáját.
A templomot 1827-ben szentelték fel, klasszicista stílusú, műemlék jellegű egyhajós templom, négy cseh boltszakaszos hajóval. Igazán szép volt.
Következő állomásunk a Tisza-tavi Ökocentrum volt, ahol egy nem mindennapi kiállítás bemutatta a Tiszató és a Tisza- völgy természeti kincseit. Megismerkedhettünk Magyarország második legnagyobb tavának élővilágával is.  Európa legnagyobb édesvizű akváriumrendszere, igazi természet közeli élményt nyújtott számunkra.
Az ökocentrum kikötőjéből indulva részt vettünk egy hajókiránduláson.
A túravezető elbeszéléséből és a fejünk felett köröző vagy éppen a nádasból felrebbenő madarak látványából, hiteles képet kaphattunk a tó madárvilágáról.
Útközben kötetlen beszélgetésekkel közelebb kerültünk egymáshoz. Felidéztük az elmúlt évek közös élményeit, feladatait, megemlékeztünk azokról, akik már nincsenek közöttünk. Ez a közösség évek óta a Szent István plébánia „lelke”. Igyekszünk Gyula Atya munkáját segíteni, közös célokért, a plébánia hit és közösségi életének mozgató rugójává válni. Tudjuk, hogy sokat tehetünk egymásért, és az egyházközösségünkért is. Reméljük, sokáig működhet, még együtt ez a testület mindenki megelégedésére. Köszönjük a szervezést az egymásra figyelést, ezt a szép napot!

Image 001
Image 002
Image 003
Image 004
Image 005
Image 006
Image 007
Image 008
Image 009
Image 010
Image 011
Image 012
Image 013

Köszönjük!

  • Kategória: Karitasz

Szent István Karitász csoport tisztelettel és szeretettel köszöni minden jó szándéku ember adományát akik november 28-án és 29-án a PENNY MARKET ÁRUHÁZBAN hozzájárultak a karácsonyi tartós élelmiszer gyüjtéshez. Szeretettel köszönjük továbbá minden önkéntes munkáját akik mind a két napon velünk együtt dolgoztak a gyüjtési munkálatokban. Az adományokat karácsonyig eljuttatjuk a szociálisan rászorulók részére.

Gyűjtés

  • Kategória: Karitasz

A Szent István Karitász csoport november 28-án 15-20 óráig, 29-én reggel 7-20 óráig karácsonyi tartós élelmiszer gyűjtést tart a PENNY MARKET ÁRUHÁZBAN aki teheti szíveskedjen adományával hozzájárulni a rászorulok karácsonyi ajándékához. Adományaikat előre is köszönjük.

Szikla infó

  • Kategória: Szikla

Közösségünk 2008 márciusában alakult, néhány lelkes fiatal szervezésében.  Működésünket ifjúsági csoportként kezdtük. Mára szinte valamennyien befejeztük egyetemi és főiskolai tanulmányainkat, és munkába álltunk szerte az országban, azonban közösségünk lelkesedése és lendülete nem apadt el az évek során.

Továbbra is várjuk a csatlakozni kívánó ifjú és felnőtt, főként a 22-40 év közötti korosztályból érdeklődőket.

A csoporttalálkozókat kéthetente, a szombat esti szentmise után tartjuk a Szent István plébánián. A közös imádkozás, Bibiliaolvasás mellett különféle, az egyetemistákat és a fiatal felnőtteket érintő témákról beszélgetünk, ifjúsági énekekkel, időnként filmvetítésekkel, közösségi játékokkal gazdagítjuk találkozóinkat. Emellett igyekszünk minél több katolikus ifjúsági és felnőtt találkozón, programon, virrasztáson részt venni, például a félévente megrendezett Nagymaros ifjúsági találkozón, a budatétényi virrasztáson a Verbita rend szervezésében, ifjúsági és városi keresztutakon. Rendszeresen szervezünk önálló programokat is: kerékpártúrát, farsangi mulatságot, táncházat, városnézést, sportdélutánt, közös nyaralásokat, csoportos kirándulásokat. A csoporttagok önkéntes alapon karitatív munkát is végeznek, például ruhaválogatást, adományozást, beteglátogatást.

Akik szeretnének csatlakozni egy ilyen értékrendet képviselő közösséghez, bővebb felvilágosítást a misék után elsősorban a pébános atyától és a káplán atyától kaphatnak.

Egyházmegyei Karitász nap

  • Kategória: Karitasz

Az egyházmegyei Karitász nap 2014. 10. 11-én volt a Lakiteleki Népfőiskolán. Ezen az igen színvonalasan megrendezett Karitász napon a Szent István templom Karitász-csoportja is részt vett, mely nagy lelki feltöltödést nyújt mindannyiunknak ebben a nehézségekkel teli napokban.
"A Karitász szolgálatot végző alázatosan megteszi azt, amire lehetősége van, és a többit alázattal az Úrra bízza. A világot Isten kormányozza, nem mi. Mi csak neki szolgálunk, amennyire képesek vagyunk rá, és amennyire Ő erőt ad hozzá. Ez feladat, amely egyre előbbre viszi Jézus Krisztus igazi Szolgáját."

Image 001
Image 002
Image 003