Kiss Boldizsár 1885-1908

Megjelent: 2013. november 27. szerda Írta: Kőfalviné Ónodi Márta

Kiss BoldizsárA kiskunfélegyházi Szent István templomot felszentelték ugyan 1880-ban, de mellé csak 1885-ben szerveztek külön plébániát. A templom első plébánosává Kiss Boldizsárt választották.

Kiss Boldizsár 1850. május 12-én született Bács-Bodrog vármegyében, a délvidéki Kishegyes községben. Elemi iskoláit itt végezte, a gimnáziumot Szabadkán és Kalocsán. Vácon hallgatott teológiát, 1872-ben szentelték pappá. Először Kunszentmiklóson, majd Nagykátán volt káplán, később több helyen is működött. 1883 elején került először Félegyházára, a Sarlós Boldogasszony plébánia káplánjaként. Innen útja a hódmezővásárhelyi plébániára vezetett, ahonnan 1885-ben jelentkezett a meghirdetett új félegyházi plébánosi állásra. Miután őt választotta meg a város elöljárósága, 1885. október 3-án elfoglalta új állomáshelyét, beköltözött a Szent István templom plébániájára. Első feladata volt, hogy a templomba járókat közösségé szervezze, majd gondot fordított a templomi szükséges felszerelések beszerzésére is, amelyben néhány nagylelkű támogató is segítette. Plébánosi működése alatt állították fel a templom keleti oldalán a Szentháromság-, nyugati oldalán a Szentcsalád-szobrokat, a templom két mellékoltárát és több, a templom belsejét díszítő szobrot. Erre az időszakra esik a toronyóra és az orgona beszerzése is.

Kiss Boldizsár részt vett a város közéletében is, 1886-tól ő lett a helyi elemi népiskolák igazgatója, 1891-től az iskolaszék elnöke. 1899-ben a kerület rendes alesperesévé nevezték ki, 1901-ben pedig a Szent Keresztről nevezett címzetes apáti ranggal tüntették ki.

„Jó pap akart lenni, ragaszkodó híveinek igazi lelkipásztora elsősorban, s azután lelkes polgára városának, mely kitüntető állásához juttatta.”

1908. július 5-én hunyt el, földi hamvait a félegyházi Felsőtemetőben helyezték végső nyugalomra.

(A plébános működéséről részletesebben „A kiskunfélegyházi Szent István Plébánia 125 éve (1885-2010) c. könyvben lehet olvasni.)

Találatok: 1624