+36 76 467 039 ujplebania@pr.hu

Stein ErnőStein Ernő 1926. július 19-én Kerekegyházán iparos családban született. Kecskeméten érettségizett 1947-ben, teológiai tanulmányait Vácott folytatta. Pappá szentelésére 1952. június 22-én került sor. Hitoktató volt Szegváron, Abonyban, Kiskunfélegyházán, Monoron, Szentesen. 1962-től tíz éven át Bugacon volt adminisztrátor. Onnan Alpárra került plébánosnak. Az egy esztendei szolgálat ideje alatt a püspök kerületi helyettes esperesnek nevezte ki, ugyanebben az évben hitoktatási felügyelő lett. 1973. november 23-án kapott kinevezést a kiskunfélegyházi Szent István plébániára, ahol a hívek szeretettel fogadták. A püspök úr 1978-ban Stein Ernőt előbb kerületi esperessé, majd 1980-ban kanonokká nevezte ki. Félegyházi működése során öt iskolában tanított hittant, szívügyének tekintette a fiatalság nevelését. Hivatali ideje alatt szervezték meg ismét a cserkészmozgalmat és alakították meg 1989-ben a Szent Imre Cserkészcsapatot városunkban. Stein Ernő plébános működése alatt hívták életre a Néri Szent Fülöpről elnevezett Hittanya Alapítványt, melynek feladata, hogy a különböző korosztályok számára programokat szervezzen. Irányítása alatt fejeződött be a plébánia építése, átadása, felszentelése, de komoly munkálatokat végeztek a templomban és a Kalmár-kápolnában is a plébános szolgálati ideje alatt. Stein Ernő 29 évig működött az Újtemplom plébánosaként, közben főesperes lett. 1999-ben megkapta a „Kiskunfélegyházáért” kitüntetést. 2002-ben vonult nyugdíjba, pappá szentelésének 50. esztendejében, amikor is a város díszpolgárává választották. Lelkipásztori munkásságának elismeréséül a Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal címzetes préposti címet adományozott neki. 2011. május 8-án, életének 85. esztendejében hunyt el Stein Ernő nyugalmazott plébános.

 

(A plébános működéséről részletesebben „A kiskunfélegyházi Szent István Plébánia 125 éve (1885-2010) c. könyvben lehet olvasni.)