+36 76 467 039 ujplebania@pr.hu

Hajagos GyulaHajagos Gyula 1958. április 4-én született Kecskeméten, de gyermekéveit Nyárlőrincen töltötte. Szülei falusi emberek, akik fizikai munkával gondoskodtak négy gyermekükről. Általános iskolai tanulmányait Nyárlőrincen végezte, majd szakmát szerzett és villanyszerelőként dolgozott. 1978-ban Szentesen érettségi bizonyítványt szerzett. Az Egri Érseki Hittudományi Főiskolán teológiai tanulmányait 1983-ban fejezte be, s június 29-én Kecskeméten a Nagytemplomban dr. Bánk József váci érsek-püspök szentelte pappá. Első állomáshelye Dány volt, ahol két évig hitoktató káplán volt. 1985. szeptember 1-jén nevezték ki Kiskunfélegyházára a Szent István templomba káplánnak. 1989-ben Gyula atya káplánsága idején kezdődött meg a bugaci puszta közelében álló tanya felújítása, melyet Hittanyának neveztek el. A munka nagy részét az ifjúsági csoport fiataljai vállalták. Gyula atya 1991. szeptember 1-jén Kerekegyházára ment, ahol rövid káplánság után plébánia-kormányzó lett. 1994. október 15-én Kiskunmajsára került plébánosnak, ahol a szanki, a kömpöci, a csólyospálosi és bodoglári közösség lelkipásztori ellátása is feladata volt. Ez a megbízatása 2002. július 1-ig tartott, akkor kapott plébánosi kinevezést a kiskunfélegyházi Szent István plébániára. Első feladatának Gyula atya a gyermekek, az ifjúság közösséggé formálását tekintette. Ezt a nemes célt szolgálták és szolgálják ma is a hittantáborok, hittanos kirándulások, melyeken rengeteg ismeretre tesznek szert a gyermekek. A kisgyermekkorban elkezdett kitartó, szeretetteljes munka eredményeként a középiskolás korosztály és a fiatal felnőttek csoportja is él a számukra felkínált számos programmal. Az idősebb hívek számára a Biblia-órától a lelkigyakorlatokon, egyházközségi majálisokon át a zarándoklatokig nyílik lehetőség találkozni Istennel és egymással. A templom 125 éves évfordulójára 2005-ben a templom környéke megszépült, a tér díszburkolatot kapott és a templom mellett felállították Szent István egész alakos bronz szobrát. Hajagos Gyula plébános szorgalmazta és készségesen segítette egy, a templom és plébánia életét bemutató kötet megjelenését. Nagyszabású ünnepségsorozat szervezésébe kezdett, hogy 2010-ben méltóképpen lehessen megünnepelni az Újtemplom felszentelésének 130. és az Újplébánia megalakításának 125. évfordulóját.